Hoạt động học nhóm

Đểbiến nguyện vọng định hướng của học sinh trở thành hiện thực,trường tiến hành hoạt động nâng cao mang tên「học nhóm định hướng」.Ở việc học nhóm,giáo viên sẽ tiến hành chuẩn bị thời gian hướng dẫn một cách cẩn thận,tỉ mỉ từ việc tìm trường mà học sinh có nguyện vọng vào học cho tới việc luyện tập phỏng vấn.Chúng tôi sẽ dốc hết sức hỗ trợ để từng học sinh đậu vào trường mà mình muốn học. 
※ Dưới đây là ví dụ về hoạt động cơ bản của học sinh nhập học khóa tháng 4,về học sinh nhập học khóa tháng 7,tháng 10 thì đáp ứng với nguyện vọng định hướng của mỗi cá nhân,không tiến hành học nhóm mà có thể rút ra hướng dẫ khác.

Tháng 4

Cho tới lúc đậu,tiến hành giải thích về dự định lịch trình trong vòng một năm ,xác định mục tiêu rõ ràng của từng học sinh. 
Đối với cấp độ sơ cấp sẽ có phiên dịch kèm theo,tiến hành hướng dẫn theo từng nước.

Đầu tháng 6

Tiến hành hướng dẫn cách viết hồ sơ các trường dự thi. 
Hơn nữa, sẽ bắt đầu xem xét các trường dự thi theo mục tiêu tương lai của học sinh.

Cuối tháng 6

Tiến hành xem xét các trường dự thi theo mục tiêu tương lai của học sinh.

Tháng 7

Tham gia các buổi giới thiệu giải thích vềtrường cao đẳng,đại học,..,tích cực tham gia các buổi tham quan trường,trực tiếp nghe giới thiệu từ các trường đại học, quyết định nguyện vọng 1 tới nguyện vọng 3 các trường muốn học lên.

Đầu tháng 8

Học cách trả lời cơ bản,tác phong lễ nghĩa và hành vi ứng xử khi phỏng vấn.

Giữa tháng 8

Tiến hành chuẩn bị phỏng vấn kết hợp với nguyện vọng thi vào từng trường.

Cuối tháng 8

Hướng dẫn cách viết lý do chọn trường dự thi.Học sinh sẽ kết hợp với nguyện vọng chọn trường mà bắt đầu viết lý do chọn trường.

Đầu tháng 9~

Hướng dẫn sửa và hoàn thiện bản lý do chọn trường dự thi.Hơn nữa,bắt đầu luyện tập phỏng vấn. 
Sau đó,cho tới lúc đậu trường sẽ tiến hành luyện tập phỏng vấn,chuẩn bị hồ sơ,tiến hành hướng dẫn cá nhân kết hợp với nguyện vọng chọn trường của học sinh. 
Sau đó là chuẩn bị hồ sơ, luyện phỏng vấn, ... cho đến khi đậu 
Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn cá nhân theo học mong muốn của học sinh.

Hướng dẫn thi vào cao học

Không chỉ có hướng dẫn trong giờ học,thông qua những buổi trao đổi cá nhân và buổi hướng dẫn học tập, liên quan tới nơi định hướng nguyện vọng học,việc tiếp xúc với giáo viên,cách viết  chương trình nghiên cứu, lý do dự thi phù hợp với kì thi,phù hợp với cách học hướng tới việc đỗ đạt mà đưa ra những lời khuyên chi tiết.

Tháng 4 ~

・Trao đổi với giáo viên,nghĩ đề tài nghiên cứu 
・Thu thập thông tin dự thi 
・Trao đổi với giáo viên,nghĩ về nguyện vọng chọn trường (phù hợp với chủ đề nghiên cứu của mình ) 
・Trao đổi với giáo viên,nghĩ về đề tài nghiên cứu 
・Tham gia vào các buổi trao đổi về việc học lên ( có thể gặp các giảng viên ) 
・Ởthời kì này cũng có trường cao học nhận hồ sơ (ví dụ Waseda,Keio,.v..v.) 
・Liên hệ với giảng viên các trường cao học 
・Dự thi TOFEL・TOEIC

STEP
1

Tháng 5 ~

・Xây dựng chương trình nghiên cứu,học ngoại ngữ ( tiếng anh,tiếng nhật ) và chuyên môn 
・Tập hợp lại giấy tờ để nộp hồ sơ 
・Nộp hồ sơ (Trong thời gian nộp hồ sơ cũng có những trường đại học hạn rất nhanh.Đặc biệt là ban tự nhiên ) 
・Luyện tập phỏng vấn và luyện tập đề thi những năm trước

STEP
2

Từ tháng 7 tới tháng 3 năm sau

・Dự thi,thông báo kết quả đỗ,thủ tục nhập học 
・Thủ tục thay đổi Visa

STEP
3

Khóa học bồi dưỡng dự thi EJU

Thành tích thực việc học lên của 2 năm gần đây

Trường chuyên môn phúc lợi với chế độ học miễn phí

Học sinh của trường An Language School nếu muốn học lên trường chuyên môn liên quan tới phúc lợi thì phía nhà trường có chương trình học hoàn toàn miễn phí.

Điều kiện 1

Muốn làm công việc điều dưỡng và phúc lợi 
Làm thêm ở hội Jisei,nắm rõ được khả năng làm việc của bản thân.

Điều kiện 2

Có năng lực tiếng Nhật ở trình độ N3

Điều kiện 3

Đậu kì thi nhập học của trường chuyên môn giáo dục phúc lợi Nhật Bản

Người đáp ứng được kiều kiện 1,2,3

Trong thời gian học ở trường chuyên môn giáo dục phúc lợi Nhật Bản,có thể làm thêm ( từ 1.050 yên ~1.350 yên/ giờ) ở cơ sở cộng tác ( Hội Jisei ),sau khi tốt nghiệp ở trường chuyên môn,với điều kiện làm việc 5 năm cho các cơ sở cộng tác ( Hội Jisei) thì sẽ được miễn giảm 60 vạn yên tiền cho vay tiền sinh hoạt ( với những học sinh có nguyện vọng ) và 150 vạn yên tiền học phí ở trường chuyên môn.