Buổi học dã ngoại trong giờ học

Giao lưu đa văn hóa
Thăm quan trụ sở cảnh sát
Thưởng ngoạn việc ngắm lá đỏ
Thăm quan chùa Asakusa

Các loại hoạt động

    Fuji Q High Land
Disney Land
Tiệc thịt nướng BBQ
   Ngắm tuyết
    Trải nghiện mặc Kimono

Khóa học văn hóa dựa vào nguyện vọng của học sinh

Trà đạo

Được trải nghiệm trà đạo-một nét văn hóa của Nhật Bản,với mục đích đặt ra mục tiêu với mỗi khoảng thời gian để làm quen với trà đạo.  
Hơn nữa khác với việc tiến hành ở trên lớp ở các trung tâm văn hóa,học sinh sẽ được thưởng thức trà đạo dưới sự giảng dạy Omotesanke của giáo sư Eno Soju.

Nghệ thuật cắm hoa

Qua nghệ thuật cắm hoa,học sinh có thể học được lịch sử và văn hóa Nhật Bản,có thể hiểu sâu hơn về Nhật Bản. 
Có thể làm quen,thưởng thức nghệ thuật cắm hoa dưới sự giảng dạy của cô Honda Akisakura- trưởng phòng liên đoàn văn hóa cắm hoa nghệ thuật của quận Toshima.