Tiền học phí・Chi phí khác

Chế độ học bổng

Nếu như cố gắng ở kì thi JLPT và EJU,các bạn có thể nhận được phần thưởng khích lệ!

Kí túc xá học sinh