👉Giới thiệu về trường 
□ Lịch sử
□ Lời chào
□ Lời nhắn nhủ từ học sinh khóa trước
□ Môi trường giáo dục
□ Giao thông

👉Hướng dẫn giảng dạy 
□ Một lời từ giáo viên
□ Thiết lập khóa học
□ Hình thành lớp học

👉Hướng dẫn học lên 
□ Hoạt động học nhóm
□ Hướng dẫn học lên cao học
□ Thành tích thực của học sinh học lên trong 2 năm gần đây
□ Khóa học bồi dưỡng thi EJU
□ Trường trung cấp điều dưỡng với khóa học miễn phí

👉Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản
□ Học ngoại khóa trong giờ học
□ Các loại hoạt động
□ Khóa học văn hóa theo nguyện vọng

👉Học phí
□ Phí giảng dạy・Chi phí khác
□ Chế độ học bổng
□ Kí túc xá cho học sinh

👉Sự thành lập
□ Khóa học tiếng nhật trong kinh doanh cho người đi làm
□ Tiếp nhận trải nghiệm hướng dẫn du lịch tiếng nhât
□ Tiếp nhận du học sinh học khóa ngắn hạn
□ Phiên dịch・Dịch thuật
□ Giới thiệu việc làm trung gian
□ Cho thuê phòng họp hội nghị